Byggnadshistoria från Mariannelunds och Hässleby hembygdsgård


Klocketorpet

Klocketorpet flyttades, från Mariannelunds Gård till Hembygdsgården 1980, av bröderna Stig & Tore Hammar. Klocketorpet används idag som föreningens möteslokal och uthyres till olika festligheter med möjlighet att servera ca. 50 personer inomhus. Klocketorpet fick ny klockstapel sommaren 18 juni 2011.


Klocketorpet

 

Tutestugan

Tutestugan flyttades från Tute, beläget nordväst om Gullegärde, till Hembygdsgården 1928. Tutestugan var mangårdsbyggnad vid gården Tute i Hässleby socken och var en så kallad parstuga från 1700-talet. Den skänktes av dåvarande ägare till Mariannelunds Gård. Tutestugan var det första hus som flyttades till Hembygdsgården och stod helt klar till Hembygdsgårdens invigning i juli 1930.

Tutestugan

 

Eken med Tutestugan i bakgrunden: Eken planterades 1930 det år då Mariannelunds och Hässleby Hembygdsgård invigdes.

Eken

 

Funghultsboden

Visthusbod från Funghult mellangård i Hässleby Socken. Boden förvärvades av Hembygdsföreningen 1932. Gammal nedmärkning visar att den varit ned-plockad en gång tidigare. En sägen i byn berättar "En likbod från digerdödens dagar". Tak förnyades 2015. Trappan förnyades 2016.

Funghultsboden

 

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet (museum): Byggt 1757 vid västra delen av "skrivaregården" som inhägnade Hässleby gamla "griftegård" och kyrka, flyttat till nuvarande plats 1858, då nya kyrkan byggdes. I magasinet förvarades av sockenbor inlämnad säd, som vid dålig skörd, genom frost eller torka, utlånades mot återlämnande av lika stor kvantitet ett följande år jämte 6% årlig ränta i form av säd. Av räntan utdelades nödhjälp bestående av mjöl till fattiga i socknen. Utrymmet i västra delen av byggnadens bottenvåning var "fattigboden", där sådan fattighjälp utdelades. Byggnaden skänktes till hembygdsföreningen 1928 av " Hässleby sockenmäns magasinskassa". I dag utgör Sockenmagasinet museum.

Sockenmagasinet

 

Stall och Ladugård

Stall och Ladugård från Mariannelunds gård, byggd omkring 1850. Flyttad 1992-94. Nytt tegeltak lagt hösten 2012.

Stall och ladugård

 

Husartorpet

Husartorpet från Södra Stenbro i Hässleby socken, förvärvat av hembygdsföreningen 1930, flyttat och uppbyggt på Hembygdsgården 1931. Stugan har varit husarbostad till rusthållet nr. 78 Hornsved, Södra Vedbo skvadron. Den invigdes vid en hembygdsfest den 3 juni 1932 i närvaro av bl.a. Smålands husarregementes siste chef, överste Gilbert Hamilton samt siste husaren 78 Hjelm, född 1885.

Husartorpet

 

Garaget

Denna byggnad uppfördes 1995 i syfte att utgöra skydd för Stenbrytaren Röjalätt, uppfunnen av Lönneberga sonen Herbert Nilsson, tillverkad omkring år 1950 hos Erik Brorssons Mek. Verkstad i Mariannelund. Garaget byggdes till sommaren 2012 med två garageutrymmen. Röjalättgaraget fick dörrar och vägg med skjutdörr 2014. 

Garaget

 

Rökhuset

Rökhuset kommer från Holmen vid Mariannelund, flyttat till Hembygdsgården 1971. Rökhuset kan vara äldre än herrgården Holmen och har tidigare haft takbeläggning av näver och grästorv. Takets prydnadslister har 1972 exakt kopierats efter bevarade delar av de gamla. Taket förnyades 2013.

Rökhuset

 

Entrén

Entré är en ingång till en lugn och fridfull oas med möjlighet att avnjuta en fikakorg under större delen av den varma årstiden. Entrén fick nya stolpar och ett tegeltak 2008 efter att den fällts av en storm i februari månad.

 

Entrén

 

Rödstugan

Rödstugan: Byggd 1960 av virke från Backstugan Nystorp under Hässleby Gård. Stugan Nystorp känd från 1810-talet, kallades vanligen Rödstugan, då den tidigt blev rödfärgad medan andra små stugor ännu voro gråa. Kvar i köket är den i Mariannelund på 1800-talet gjutna köksspisen. Den skänktes av Mariannelunds Köping 1929.

Rödstugan