Logga Mariannelunds gjuteri & mek. verkstad     

Mariannelunds Mekaniska Verkstad   


Mariannelunds Mekaniska Verkstad startades 1880 av den siste ägarens (Bertil Nilsson) farfar, Johan Nilsson. Den nuvarande byggnaden uppfördes år 1900. Johan Nilsson hade arbetat i Skåne som lärling och arkitekturen är klart inspirerad av korsvirkesarkitekturen. Byggnaden innehöll gjuteri, mekanisk verkstad samt en smedja. År 1924 utökades verksamheten och en separat gjutgodsavdelning byggdes på gårdsplanen. 1944 var det dags för en snickerilänga.

Industrifastigheten är placerad vid vattnet och den första kraften fick man från en vattenturbin som drevs med vatten från en ränna i ån. Turbinhjulet finns kvar och står på den plats där den ursprungligen stått. Kanalen är dock igenfylld. Kanalen gick under det ställe där det gamla dasset fortfarande står. Verkstaden hade på detta sätt Mariannelunds första vattentoalett. Dasset är idag skyddat enligt lag.
Verkstaden drivs med en motor samt remdriven transmission från axlar i taket till varje maskin. Det finns i verkstaden 17 maskiner från olika tider från 1910 till 1940-talet.

Verkstaden har kvar både handverktyg och utrustning som innefattar nästan hela 1900-talets verkstadsutveckling.

Mariannelunds Mekaniska Verkstad hade med sitt läge ”mitt i byn” en viktig servicefunktion för de kringliggande industrierna. Stora och små reparationsarbeten blandades med egen produktion av sågbänkar, gravdekorationer, skopor till grävskopor mm.

Idag är verkstadens exteriör och interiör kulturskyddad.

"Julles" hemsida.

 

 

"Julles"