Publikationer

"Mariannelund vid Sekelskiftet 1900"

 

 

 

 

 

Häfte.

Pris: 100 kr.

 "Mariannelund från stationssamhälle till köping"

Mariannelund från stationssamhälle till köping
 
 
 

 

 

 

 

Inbunden bok med 

styva pärmar.

Pris 300 kr.

 

"Torp och backstugor i Hessleby socken"

Torp och backstugor i Hessleby socken
 
 
 

 

 

 

 

Inbunden bok med 

styva pärmar.

 Pris 200 kr.

"Kvarnar och Broar invid och över vattenflöden i Hessleby och Mariannelund"

Kvarnar och broar invid och över vattenflöden i Hessleby och Mariannelund

 

 

 

 

Häfte.

Pris: 80 kr.

           


                     "Släktbok Del I & Del II av Oscar Ekholm."
         Del1Del2
Mjuk pärm, totalt ca. 600 sidor.

Pris: Del I och Del II 350 Kr.
Dag Ekholm, son till Oscar Ekholm som bodde och verkade i Mariannelund med omnejd, har här sammanställt ca.600 sidor
i Släktbok Del I & Del II, från sin far Oscar Ekholms mycket väl och detaljerade nedteckningar om händelser och sedvänjor
inom familj och släkt.
Nu kommer denna farsenerade berättelse allmänheten och intresserade till del genom Dag Ekholms egenfinansierade utgiv-
ning av böckerna Släktbok Del I & Släktbok Del II.

Böckerna kan beställas direkt hos:

Dag Ekholm via e-mail: ekholm.dag@gmail.com eller genom Mariannelunds och Hässleby hembygdsförening genom,

Gun Samuelsson via e-mail: gun.samuelsson@yahoo.se eller genom,

Roy Davidsson via e-mail: roy.davidsson@telia.com